Gemeente legt ontwerpbestemmingsplan uitbreiding Voederheil ter inzage

7 dec 2023, 16:18 Algemeen
Foto:
Afbeelding

Het college van B en W van gemeente Maashorst heeft ingestemd met het voorstel om het ontwerpbestemmingsplan voor uitbreiding van bedrijventerrein Voederheil in Zeeland ter inzage te leggen. De bedoeling van het plan is de aanleg van een nieuwe toegangsweg en een uitbreiding van Voederheil met ongeveer 10 bedrijfspercelen.

“Met de uitbreiding van Voederheil kunnen we tegemoetkomen aan de grote vraag naar bedrijfskavels”, legt wethouder Economie Gijs van Heeswijk uit. “Het past bij onze ambitie om groeiruimte te creëren voor het lokale MKB in alle kernen.”

“In Zeeland is relatief veel vraag naar bedrijfskavels”, vervolgt Van Heeswijk. “Dat bleek eerder al bij de oplevering van de meest recente fase van bedrijventerrein Voederheil en uit de enquête die we onlangs hielden onder ondernemers. Op Voederheil hebben we nu extra ruimte weten te creëren, onder andere aan de westzijde, tussen de huidige bebouwing en de Bergmaas. Het gaat naar verwachting om een tiental bedrijfspercelen.”

Nieuwe toegangsweg
De uitbreiding van Voederheil is mogelijk geworden als gevolg van de zoektocht naar een nieuwe toegangsweg tot het bedrijventerrein. Omwonenden van de huidige toegangsweg Landweer bleken veel last te hebben van het vrachtverkeer van en naar het bedrijventerrein. Daarom was door de voormalige gemeente Landerd al beloofd om te zoeken naar een nieuwe toegangsweg.

Een nieuwe ontsluitingsweg vanaf de Bergmaas bleek volgens Van Heeswijk de beste optie. “Dus hebben we grond aangekocht om dat mogelijk te maken. Die grond biedt ook ruimte voor de realisatie van enkele bedrijfskavels. De precieze indeling van kavels moet nog worden bepaald.”

Ter inzagelegging
Voor de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg en bedrijfskavels moet een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbeeldkwaliteitsplan zijn nu voorbereid en worden ter inzage gelegd. Belanghebbenden en belangstellenden krijgen 6 weken de tijd om het plan te bekijken en eventueel bezwaar in te dienen.