Meer duidelijkheid over plek windmolens tussen Oss en Den Bosch

ma 29 jan, 10:37 Algemeen
Foto:Maar eerst wordt het voorstel gedeeld met iedereen. Wilt u nog iets meegeven aan de gemeenteraad? Dat kan nog tot en met 5 februari. Kijk voor meer informatie op www.duurzamepolder.nl, of scan de bijgevoegde QR-code.
De polder tussen ’s-Hertogenbosch en Oss blijkt een goede plek te zijn voor windmolens.
De polder tussen ’s-Hertogenbosch en Oss blijkt een goede plek te zijn voor windmolens.

In de polder tussen Oss en ‘s-Hertogenbosch werken beide gemeenten aan een plan voor windmolens. De gemeenten presenteren nu het concept Voorkeursalternatief; het best passende plan voor windmolens in de polder. Er is intensief gesproken met omwonenden en belangengroepen, online feedback gevraagd en onderzoek gedaan om tot dit voorstel te komen. Dit voorstel gaat in maart samen met aanvulling vanuit de omgeving naar de gemeenteraden. 

De gemeente Oss en ‘s-Hertogenbosch zetten in op betaalbare en duurzame energie voor iedereen. Met windenergie kan in één keer een grote stap gemaakt worden. De polder tussen ’s-Hertogenbosch en Oss blijkt hiervoor een goede plek te zijn. Wethouder Mike van der Geld vertelt: “Ik vind het belangrijk dat we verantwoordelijkheid nemen voor toekomstige generaties en stappen zetten om onze energie duurzaam op te wekken met windmolens. Dit vraagt natuurlijk wel om een zorgvuldig proces met mensen en betrokken partijen uit de omgeving.”

Het voorstel gaat over de polder tussen Rosmalen, Kruisstraat, Heeseind, Nuland, Geffen, Oss, Lithoijen, Lith en Maren-Kessel. Het Voorkeursalternatief ligt met name onder de Hertogswetering die door de polder stroomt. Door deze keuze wordt waardevolle natuur in het noordwesten ontzien. In ’s-Hertogenbosch lijken 14 tot 16 windmolens op minimaal 1 km mogelijk. In Oss gaat het om maximaal 9 windmolens. De windmolens worden het liefst zo veel mogelijk bij elkaar geplaatst omdat dit landschappelijk mooier zou zijn. Dit heeft ook de voorkeur van omwonenden, zo blijkt uit alle gesprekken in de afgelopen periode.

Vervolgstappen
In maart bespreken de gemeenteraden van Oss en ‘s-Hertogenbosch het voorstel. Daarna wordt het verder aangescherpt. Het is nog voor de zomer in te zien. Eind 2024 nemen de gemeenteraden een besluit. Daarna kunnen initiatiefnemers aan de slag met concrete plannen.

Maar eerst wordt het voorstel gedeeld met iedereen. Wie iets wil meegeven aan de gemeenteraad kan dat tot en met 5 februari doen. Kijk voor meer informatie op www.duurzamepolder.nl, of scan de bijgevoegde QR-code.

Scan de QR-code voor aanvullende informatie.