Koning Willem I College krijgt maximale subsidie voor leven lang ontwikkelen

vr 2 feb, 10:40 Algemeen
Foto: KW1C
Afbeelding

Het Koning Willem I College heeft een subsidiebedrag van 2 miljoen euro toegekend gekregen voor een project in het kader van Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Het kabinet reikt landelijk in totaal 22 miljoen euro uit aan zeventien projecten via het Nationaal Groeifondsprogramma LLO-Katalysator, bedoeld om organisaties en professionals continu te laten aansluiten op een snel veranderende samenleving en arbeidsmarkt.

Volgens demissionair minister van onderwijs Robbert Dijkgraaf verdient iedereen een kans om mee te doen in het snel veranderende bedrijfsleven. “Blijven leren en groeien vormen de motor van een innovatieve arbeidsmarkt. Het is geweldig om te zien dat deze projecten niet alleen mogelijkheden bieden om bij te leren en van carrière te veranderen, maar ook bij te dragen aan de transitie naar een duurzamere wereld.”

Blij en trots
De 22 miljoen euro verdeelt het kabinet over elf grote en zes kleinere projecten in het land. Eén van de grote projecten is bij Koning Willem I College: de LLO BOOSTER. De MBO-opleiding vroeg het maximale bedrag aan en kreeg dit ook toegewezen. Jorn van Wijk, directeur LLO bij het Koning Willem I College, meldt blij en trots te zijn. “Het geeft ons de ruimte om het gesprek te voeren over behoeftes die er zijn in het Noordoost-Brabantse werkveld en ons onderwijs daarop aan te passen.”

Van Wijk vervolgt: “Ook in onze regio gaan de veranderingen op technologisch en maatschappelijk gebied namelijk snel. We hebben bijvoorbeeld meer woningen nodig, willen overstappen op meer duurzame energie en we willen dat migranten die naar de regio komen de kans krijgen om een waardevolle bijdrage te leveren. Daar zijn kennis en vaardigheden voor nodig; vakinhoudelijk en op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. En dat vraagt vaak om andere oplossingen dan de traditionele mbo-opleiding van twee, drie of vier jaar, die we aan onze jonge studenten bieden. Om daar flexibel op in te spelen, moeten we het gesprek aangaan met bedrijven en instelling in de regio. Samen zijn we in staat om op veranderingen in te spelen en kansen te creëren!”

Anders leren
Volwassenen, al dan niet met baan en gezin of met goede beheersing van de Nederlandse taal, leren anders dan jongeren met hun wortels in de regio. Wat zij leren, wanneer zij leren, hoe en waar zij leren is anders en vraagt om meer flexibiliteit bij onderwijsinstellingen. Leven Lang Ontwikkelen vraagt dus ook om veranderingen bij het Koning Willem I College zelf.

Jos van Kessel, voorzitter van het College van Bestuur, benadrukt dat het Koning Willem I College staat voor behoud en ontwikkeling van talent in de regio van 16 tot 67 jaar. “Om succesvol invulling te geven aan Leven Lang Ontwikkelen is het noodzakelijk om ook naar ontwikkeling van onze eigen organisatie te kijken. Ook wij hebben andere kennis en vaardigheden nodig. De LLO BOOSTER stelt ons in staat om dit proces versneld op te pakken en duurzaam in de organisatie te borgen.”