Nog onduidelijk hoeveel sportscholen Euterpepark kunnen blijven

wo 21 feb, 11:44 Algemeen
Een sportschool aan de Euterpelaan.
Een sportschool aan de Euterpelaan.

Het is volgens het Osse gemeentebestuur niet juist dat er na de herontwikkeling van het bedrijventerrein Euterpelaan slechts één sportschool kan terugkeren in het gebied. Daarnaast is het de verantwoordelijkheid van de sportschoolhouders om een (tijdelijke) vervangende locatie te vinden. Sportschoolhouders in het gebied luidden in januari de noodklok omdat zij in de veronderstelling waren dat van de veertien sportscholen er slechts één zou kunnen blijven.

Het college van burgemeester en wethouders laat dit weten in antwoord op vragen van DDO. Zij beamen dat bestaande bedrijven en huurders op termijn moeten verplaatsen. Echter, in het gemengde gebied met wonen, werken en voorzieningen blijft ook plek voor bedrijven, waaronder sportscholen. 

Bovendien is de exacte invulling van het gebied nog niet bekend. Voor hoeveel sportscholen er plek zal zijn is volgens het college van B&W dus ook nog niet te zegen.

Dit jaar vier verhuizingen
Wel duidelijk is dat voor het eind van het jaar, in de eerste fase van het project, er vier sportscholen moeten verhuizen. Twee van hen zouden volgens wethouder Frank den Brok al een nieuwe locatie hebben.

‘Geen enkel geschikt pand’
Patrick Baas van Sam Lung Martial Arts stelde eerder echter sportscholen nergens heen kunnen omdat Oss ‘al jaren geen enkel geschikt pand voor een sportschool biedt’ . Het college stelt: “Het is de verantwoordelijkheid van de ondernemer om tijdig te komen met een alternatieve geschikte locatie voor de (tijdelijke) verhuizing van de sportonderneming.” Zij willen echter wel meedenken, maar verwachten van de sportschoolhouders ook enige flexibiliteit als het aankomt op vervangende locaties.

Al langer bekend
Het college wijst er ook op dat er al sinds 2011 wordt gesproken over mogelijke ‘revitalisering’ van het bedrijventerrein en dat er sinds januari 2022 een gebiedsvisie ligt. “Ondernemers die momenteel gehuisvest zijn op Euterpepark weten al enige tijd dat zij op termijn (tijdelijk) moeten vertrekken.” Het college ontkent, zoals Baas beweerde, dat een wethouder heeft gezegd dat de dreigende sluiting ‘het risico van het ondernemen’ is.

‘Schuifruimte’ creëren
Het college geeft aan met sportschoolhouders te hebben gesproken over de opties om tijdelijke ‘schuifruimte’ te creëren. “Ondernemers krijgen dan de ruimte om tijdelijk (voor maximaal vijf jaar) elders op Euterpepark te vestigen, in afwachting van de herontwikkeling van een definitieve locatie aldaar. Dit moeten we wel nog goed afwegen, want de gewenste ontwikkeling van het gebied naar (primair) wonen loopt dan mogelijk wel enige vertraging op.”