Nicolien Hendrickx: ‘Samen de grote transities toekomstbestendig realiseren’

24 okt 2023, 12:45 Barometer
Nicolien Hendrickx, Vijfsterren Logistiek.
Nicolien Hendrickx, Vijfsterren Logistiek.

In ‘De Barometer’ beoordelen vertegenwoordigers van overkoepelende brancheorganisaties het ondernemersklimaat in Noordoost-Brabant. In deze editie het oordeel van Nicolien Hendrickx, programma manager van Vijfsterren Logistiek.

Hoe gaat het met het ondernemersklimaat in NO-Brabant?
“De regio kenmerkt zich door hardwerkende en zelfredzame ondernemers. Het is een roerige en wat onzekere tijd en toch blijven ondernemers kansen zien en naar de lange termijn kijken. Met name de diversiteit aan bedrijven en sectoren zorgt ervoor dat mindere resultaten in de ene sector, gecompenseerd kunnen worden door betere resultaten in andere sectoren. Dit zorgt voor een redelijk stabiele economische situatie. Ook de aanwezigheid van het grote aantal familiebedrijven die echt naar de lange termijn kijken en minder ‘van slag raken’ door de dynamiek van alle dag draagt hieraan bij.”

Wat zijn de grootste uitdagingen die jullie zien?
“Met de beschikbare mensen en middelen een zo goed mogelijke logistieke dienst vervullen tegen acceptabele kosten en zo min mogelijk uitstoot is de uitdaging. Dit vraagt onder andere om digitalisering van processen, verduurzaming van panden en vervoersmiddelen, sterke samenwerking, maar ook een goed vestigingsklimaat. Voldoende personeel dat ook in de regio kan werken en ruimte voor ontwikkeling van hier reeds gevestigde logistieke bedrijven is daarvoor van groot belang. Een belangrijke externe factor is de spanning tussen het imago van de sector en de druk en de veeleisendheid die consumenten hebben ten aanzien van product beschikbaarheid en leveringen.”

Waar liggen de kansen?
“Er is ontzettend veel kennis beschikbaar bij partners, collega’s, klanten en concurrenten. Als we die kennis bij elkaar brengen, is het veel eenvoudiger om tot oplossingen te komen op het gebied van duurzaam vervoer, personeel en nieuwe investeringen. We hebben elkaar nodig en kunnen samen de grote transities toekomstbestendig vormgeven, inrichten en realiseren.”

Welk advies geven jullie ondernemingen in onze regio?
“Denk niet dat je er alleen voor staat. Vrijwel alle ondernemers worstelen met dezelfde uitdagingen. Zoek elkaar op, stel een hulpvraag, deel kennis, laat je inspireren en ga samenwerken. Samen kennen we heel veel mensen met heel veel oplossingen en goede praktisch uitvoerbare ideeën.”